نام پروژه: بازار بزرگ اطلس
   کارفرما: آقای مهندس غلامی
   مکان پروژه: سیدی - بین کوشش 39 و 41
   نوع پروژه: تجاری
بازار بزرگ اطلس