نام پروژه: هتل بین المللی کوثر ناب
   کارفرما: آقای اشکنانی - مهندس موسوی
   مکان پروژه: بولوار امیرالمومنین
   نوع پروژه: هتل ها
هتل بین المللی کوثر ناب