هیئت مدیره

 

آقای محسن ایمان دوست
  • سمت: مدیر عامل
  • متولد 31 شهریور1357
  • کارشناس عمران دانشگاه آزاد کاشمر                           
  • از سال 82  فعاليت "دراي وال کناف" را شروع کرده است.
  • داراي مدرک مهندسي فروش از اتاق بازرگاني مشهد
  • داراي مدرک مديريت کايزن خاورميانه از مرکز تعاون ژاپن (KAIZEN Management)  
 
آقای مهندس محسن مقدم
  • رييس هيئت مديره و سرپرست گروههاي اجرايي
  • کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه آزاد مشهد
  • مدیر فنی